Poliklinika za pedijatriju Alergovita
Zagreb, Tomislavov trg 21
tel 1: +385 1 4825 146
tel 2: +385 91 4094 098
tel 3:
fax:
e-mail:
pedijatrija
- opći pedijatrijski pregled
- savjetovanje o njezi i prehrani djeteta
- pregled prije polaska djeteta u kolektiv
- cijepljenje prema redovitom kalendaru i cijepljenje neobaveznim cjepivima (protiv pneumokoka, varičela, gripe, krpeljnog meningoencefalitisa i rota virusa)
- osnovne laboratorijske pretrage krvi, mokraće
- brzu mikrobiološku dijagnostiku na streptokok u ždrijelu
- kompletnu subspecijalističku obradu alergija - kožne alergije, alergije dišnih putova, alergije na hranu, alergije na lijekove i cjepiva, te ubode (kožni testovi, testovi iz krvi, testove provokacije na hranu i lijekove)
- kompletnu obradu dišnih problema i astme, osim rendgena, (uzimanje i analiza uzoraka iz dišnih putova, testove plućne funkcije, test spazmolize i bronhoprovokacije, test tjelesnog opterećenja, poduka o astmi s individualnim uputama)
- sistematski pregled djece (kompletan pregled s mjerenjima i procjenom stanja uhranjenosti, EKG, spirometrija i spirometrije nakon tjelesnog opterećenja, KKS, urin, GUK, kreatinin, SE)
- kompletna klinička obrada djeteta s čestim infekcijama


- liječenje bolesti dišnih putova inhalacijama, aspiracijom i drenažom dišnih putova, te vježbama disanja
- intravenozna terapija, davanje infuzija
- imunoterapija alergija dišnog sustava i alergija na ubode insekata
pedijatrija