BONTECH poliklinika ORL
Zagreb, Ilica 167 a
tel:
+385(0)1 5540 700 
fax:
 
 
 
 
 
e-mail:
web:
Jedinstvena poliklinika za zdravlje sluha namjenjena preventivnom i terapeutskom djelovanju na području zaštite sluha koja uz cjelovitu specijalističku audiološku ORL obradu provodi aktivnu dijagnostiku i terapiju tinitusa ( šuma u uhu).
Pacijentima je omogućeno bez dugotrajnih čekanja, u specijalističkoj ORL ambulanti Poliklinike, realizirati sve vrste dijagnostičkih pregleda i liječenja uha kao i ispitivanje organa sluha u cijelosti( periferni i centralni dio slušnog puta). U poliklinici se također provodi i jedinstvena terapija laserom niskog intenziteta ( LLLT low level laser treatment) kojom se otklanjaju simptomi tinitusa (šuma u uhu).
otorinolaringologija ORL
Jedinstvena poliklinika za zdravlje sluha namjenjena preventivnom i terapeutskom djelovanju na području zaštite sluha koja uz cjelovitu specijalističku audiološku ORL obradu provodi aktivnu dijagnostiku i terapiju tinitusa ( šuma u uhu).
Pacijentima je omogućeno bez dugotrajnih čekanja, u specijalističkoj ORL ambulanti Poliklinike, realizirati sve vrste dijagnostičkih pregleda i liječenja uha kao i ispitivanje organa sluha u cijelosti( periferni i centralni dio slušnog puta). U poliklinici se također provodi i jedinstvena terapija laserom niskog intenziteta ( LLLT low level laser treatment) kojom se otklanjaju simptomi tinitusa (šuma u uhu).