Poliklinika Medikol za radiologiju, internu medicinu, dermatologiju i venerologiju, ginekologiju, onkologiju
Zagreb, Voćarska 106
tel:
+385 1 4594 777 
fax:
+385 1 4594 717 
 
+385 1 4594 711 
 
+385 1 4594 722 
e-mail:
web:
puni naziv ustanove
Poliklinika za radiologiju, internu medicinu, dermatologiju i venerologiju, ginekologiju i opstetriciju, onkologiju, psihijatriju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, oftamologiju, neurologiju, ortopediju, otorinolaringologiju, urologiju, medicinu rada, nuklearnu medicinu, opću kirurgiju, citologiju, anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje sa medicinsko - biokemijskim laboratorijem.
radiologija
neurologija
onkologija
citologija
kirurgija
urologija
ortopedija
psihijatrija
oftamologija
medicina rada
interna medicina
otorinolaringologija
nuklearna medicina
dermatovenerologija
ginekologija i opstericija
fizikalna medicina i rehabilitacija
medicinsko-biokemijski laboratorij
anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje
dermatovenerologija
fizikalna medicina
ginekologija
interna medicina
kirurgija
medicina rada
neurologija
oftalmologija
ortopedija
otorinolaringologija ORL
psihijatrija
radiologija
urologija
poslovnice
Čakovec, V. Nazora 18
tel:
+385 40 391 777 
fax:
+385 40 391 770 
 
 
e-mail:
Split, Šoltanska 1
tel:
+385 21 685 999 
fax:
+385 21 685 990 
 
 
e-mail:
Zagreb, Vinogradska c. 29
tel:
+385 1 6396 444 
fax:
+385 1 6396 440 
 
 
e-mail:
Zagreb, Radnička 80
tel:
+385 1 6397 333 
fax:
+385 1 6397 330 
 
 
e-mail: