Poliklinika Nemetova za medicinsku dijagnostiku
Zagreb, Nemetova 2
tel:
+385 1 4693 111 
fax:
+385 1 4693 110 
 
+385 1 4693 114 
 
+385 1 4693 115 
e-mail:
web:
interna medicina, kardiologija, radiologija, kirurgija, dermatologija, neurologija i psihijatrija, fizikalna medicina s rehabilitacijom, gastroenterologija, ortopedija, ginekologija, otorinolaringologija, okulistika, nuklearna medicina, onkologija, medicina rada s pripadajućim djelatnostima te biokemijsko-hematološki laboratorij.
interna medicina - kardiološka obrada
dermatologija - anti-aging tretmani laserom
zaštita zdravlja žena - ginekološka obrada i dijagnostika bolesti dojki
onkologija - primjena kemoterapije
ortopedija
kirurgija - mali kirurški zahvati
radiologija - MSCT dijagnostika, digitalna mamografija, magnetna rezonanca, ultrazvučna dijagnostika
fizikalna medicina i terapija
medicinski fitness i pilates, redukcija težine
laboratorij
pregledi i obrada specijalista - endokrinologa, gastroenterologa, hematologa, neurologa, neurokirurga, okulista, otorinolaringologa, pulmologa, urologa
dermatovenerologija
fizikalna medicina
ginekologija
interna medicina
kardiologija
kirurgija
laboratorij
neurologija
oftalmologija
ortopedija
otorinolaringologija ORL
psihijatrija
radiologija