Poliklinika AVIVA svi specijalistički pregledi na jednom mjestu
Zagreb, Nemetova 2
tel 1: 01 4693 111
tel 2:
tel 3:
fax:
interna medicina, kardiologija, radiologija, kirurgija, dermatologija, neurologija i psihijatrija, fizikalna medicina s rehabilitacijom, gastroenterologija, ortopedija, ginekologija, otorinolaringologija, okulistika, nuklearna medicina, onkologija, medicina rada s pripadajućim djelatnostima te biokemijsko-hematološki laboratorij.
dermatovenerologija
fizikalna medicina
gastroenterologija
ginekologija
interna medicina
kardiologija
laboratorij
neurologija
oftalmologija
otorinolaringologija ORL
radiologija
urologija