Poliklinika Stela za medicinsko-biokemijsku djelatnost
Zagreb, Prijepoljska 19b
tel:
+385 1 2993 595 
fax:
+385 1 2993 152 
 
+385 1 2993 564 
 
 
e-mail:
web:
laboratorij
biokemijske pretrage - glukoza, urea, kreatinin, urati, bilirubin ukupni i direktni, AST, ALT, GGT, alkalna fosfataza
amilaza, lipaza, CK, LDH, kolesterol, trigliceridi, HDL-kolesterol
intolerancija na hranu
individualni alergeni
analiza minerala u kosi
candida IgG
candida IgM
EDRA/CPA
homocistein
ukupno više od 300 pretraga