Bogdan kardiološka poliklinika Zagreb

Zagreb, Bužanova 4
tel 1: +385 1 2345 455
 
 
- neinvazivna kardiološka obrada u 24 sata
- kardiološki pregled
- ultrazvuk srca s kolor doplerom
- EKG
- ergometrija
- holter EKG i krvnog tlaka
- kolor dopler duplex arterija i vena nogu i karotida
- ultrazvuk trbušnih organa
- ultrazvuk i kolor dopler duplex bubrega, renalnih arterija, trbušne - aorte i njenih ogranaka
- vektor kardiodiagram
- kasni potencijali
- predoperacijsko mišljenje
- subspecijalističko mišljenje - second opinion
- kontrola rada srca pace makera
- sistematski pregled za managere
- suradni laboratorij
- kardiološki pregled sportaša
- kardiološki pregledi za djecu