Fizikalna medicina

Poliklinike i ordinacije fizikalne medicine

 
Ljudevita Posavskog 36b
 
S. Radića 54
 
Voćarska 106
 
Ribnjak 6
 
Nemetova 2
 
Šulekova 5
 
Palmotićeva 22