Kneza Višeslava 14
 
   Rudolfa Kolaka 8
 
   Štoosova 16
 
   Voćarska 106
 
   Klaićeva 8
 
   Bukovačka cesta 238
 
   Petrovaradinska 7a/V