Logotherapia logopedska ordinacija

Zagreb, Derenčinova 27
tel 1: +385 1 461 8600
tel 2: +385 91 46 18 600
 
 
- savjetovanje roditelja
- priprema djece za školu
- predvježbe za usvajanje čitanja i pisanja
- grafomotoričke vježbe

- logopedska dijagnostika i terapija za djecu, mladež i odrasle (poteškoće glasa, te govorno-jezične komunikacije):

- nerazvijen govor
- nepravilan izgovor glasova (dyslalia)
- teškoće čitanja, pisanja i računanja (dyslexia, dysgraphia i dyscalculia)
- teškoće učenja
- smetnje pažnje, koncentracije i hiperaktivnost (ADD, ADHD)
- nefluentan govor (mucanje, brzopletost)
- jezične poteškoće (leksičke dyslalie)
- poremećaj glasa (dysphonia)