Medikol poliklinika Zagreb

Zagreb, Voćarska 106
tel 1: +385 1 4594 777
tel 2: +385 1 4594 711
tel 3: +385 1 4594 722
 
 
Medikol poliklinika - puni naziv ustanove
Poliklinika za radiologiju, internu medicinu, dermatologiju i venerologiju, ginekologiju i opstetriciju, onkologiju, psihijatriju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, oftamologiju, neurologiju, ortopediju, otorinolaringologiju, urologiju, medicinu rada, nuklearnu medicinu, opću kirurgiju, citologiju, anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje sa medicinsko - biokemijskim laboratorijem.
radiologija
neurologija
onkologija
citologija
kirurgija
urologija
ortopedija
psihijatrija
oftamologija
medicina rada
interna medicina
otorinolaringologija
nuklearna medicina
dermatovenerologija
ginekologija i opstericija
fizikalna medicina i rehabilitacija
medicinsko-biokemijski laboratorij
anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje