Otorinolaringologija

Usko specijalizirana grana medicine za bolesti uha, grla i nosa.

Poliklinike i ordinacije za otorinolaringologiju

 
A. B. Šimića 48
 
Voćarska 106
 
Klaićeva 8
 
Nemetova 2
 
Ilica 191 A
 
Bukovačka cesta 238