Otorinolaringologija

Usko specijalizirana grana medicine za bolesti uha, grla i nosa.
 
   A. B. Šimića 48
 
   Voćarska 106
 
   Klaićeva 8
 
   Nemetova 2
 
   Ilica 191 A
 
   Bukovačka cesta 238