Poliklinika Aviva Zagreb

Zagreb, Nemetova 2
tel 1: +385 1 4693 111
 
 
interna medicina, kardiologija, radiologija, kirurgija, dermatologija, neurologija i psihijatrija, fizikalna medicina s rehabilitacijom, gastroenterologija, ortopedija, ginekologija, otorinolaringologija, okulistika, nuklearna medicina, onkologija, medicina rada s pripadajućim djelatnostima te biokemijsko-hematološki laboratorij.