Poliklinika Kalajžić Split

Split, Ulica Moliških Hrvata 4
tel 1: +385 21 453 310
tel 2: +385 21 453 320
 
 
Dio grupe Affidea Diagnostic B.V.

dijagnostika
- magnetska rezonanca MR
- višeslojna kompjutorizirana tomografija MSCT
- rendgen RTG
- mamografija
- ultrazvuk UZV