Psihijatrija medicinska struka bolesti čovjekove osobnosti

Psihijatrija klasično je određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovjekove osobnosti koje proizlaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegova odnosa s okolinom.
 
   Voćarska 106
 
   Stjepana Radića 137a
 
   Lipovečka 17
 
   Bukovačka cesta 238