Psihijatrija medicinska struka bolesti čovjekove osobnosti

Psihijatrija klasično je određena kao medicinska struka koja se bavi nastankom, razvojem, manifestacijama bolesti čovjekove osobnosti koje proizlaze iz subjektivnoga individualnog života ili njegova odnosa s okolinom.

Poliklinike i ordinacije za psihijatriju

 
Voćarska 106
 
Stjepana Radića 137a
 
Lipovečka 17
 
Bukovačka cesta 238