Pulmologija - poliklinike i ordinacije

Pulmologija se bavi dijagnosticiranjem i liječenjem bolesti pluća i dišnog sustava kao što su upale pluća, nosa, sinusa, ždrijela i bronha te bronhitis, astma i kronična opstruktivna bolest pluća (KOBP).

Dijagnostički postupci: spirometrija - mjerenje plućnog volumena i kapaciteta pluća te brzine protoka zraka prilikom udaha i izdaha sa i bez farmakodinamskog testa, bronhalni provokacijski test, te PPD
 
   Jordanovac 99
 
   Ulica Matije Gupca 93