Stomatologija

Stomatologija je znanost o ustima, ali je najveći fokus na zubima jer s njima ima najviše problema i tegoba. Ta grana stomatologije zove se restaurativna stomatologija i bavi se liječenjm karijesa.

Poliklinike i ordinacije za stomatologiju