Poliklinike i ordinacije

Poliklinika je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja.

Poliklinika se osniva kao zdravstvena ustanova ili kao dio zdravstvene ustanove.

Poliklinika ovisno o djelatnostima za koje se osniva može osigurati uvjete za dnevnu bolnicu.

Kad se poliklinika osniva kao samostalna zdravstvena ustanova, djelatnost mora obavljati najmanje u dvije ordinacije različitih ili istih specijalističkih ili užih specijalističkih djelatnosti, odnosno u jednoj ordinaciji specijalističke, odnosno uže specijalističke djelatnosti i laboratoriju.

Poliklinika mora za svaku svoju djelatnost zapošljavati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje jednog doktora medicine, odnosno stomatologije specijalista odgovarajuće grane specijalnosti, ovisno o djelatnostima poliklinike.

Ako poliklinika ima medicinsko-biokemijski laboratorij mo­ra zapošljavati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme najmanje jednog doktora medicine i jednog diplomiranog inženjera medicinske biokemije specijalista.

Uspostavite sistem koji radi za Vas

Ukoliko se osjećate rastrgano između uloge liječnika specijaliste i liderske uloge vlasnika klinike ovo je tekst za vas. Kao poslovni konzultant za medicinske ustanove dijelim s Vama prvi korak kako da uspostavite sistem koji funkcionira nevezano od vašeg vremenskog angažmana.

Cijena koju plaćate jer nemate sistem koji radi za Vas

Liječnici koji su ujedno i vlasnici svojih klinika često ne znaju šta je konkretno problem. U pokušaju da smanje frustraciju i pronađu rješenje rješenje potroše mnogo vremena i novca na razne seminare, marketinške agencije i slično. Međutim, završe praznih džepova i sa doživljajem da ništa nije bilo od suštinske pomoći, pogotovo ne na duge staze.

Tada zaključe da rješenje ne postoji i da se ni na koga ne mogu osloniti, da ipak sve moraju sami.

Međutim, istina je da vas kroz medicinsku školu ne uče kako da postanete vlasnik uspješne privatne prakse. Zapravo, biti vrhunski liječnik i uspješan vlasnik privatne prakse nema veze jedno sa drugim. Upravo jaz između ove dvije uloge (liječnik vs. poduzetnik) primarni je razlog frustracije, osjećaja preplavljenosti i nemoći koji prate većinu liječnika koji su vlasnici svojih klinika.

Jedna od najvećih prepreka za razvoj medicinske ustanove je pokušaj njenog liječnika vlasnika da sve sam organizira i vodi. I upravo je to najskuplja cijena koju plaćate. Godinama gradite svoju reputaciju, ne dozvolite da pogrešno uvjerenje da sve morate sami stoji na putu iskorištenja svih potencijala vaše klinike.

Prvi korak ka izgradnji sistema koji ne zavisi od vas

Kao lider klinike koju ste osnovali vaš zadatak je da osigurate da su temelji kuće ispravno postavljeni. Mada, da je to lako, svoju ordinaciju i uspješnu praksu bi imao svako!

Prvi korak ka izgradnji sistema gdje ne zavisi sve od vas je da kao vlasnik imate jasnu viziju šta želite od svoje klinike.

Kako želite da izgleda za 3 - 5 - 10 godina?
Koje su karakteristike vašeg brenda?
Kakvi su liječnici i medicinske sestre koje tu rade, kako se ponašaju?
Je li vam cilj pružanje premium usluga s naglaskom na vrhunsku kvalitetu i cjelokupan doživljaj liječenja? Ili vam je u fokusu da su vaše zdravstvene usluge dostupne što većem broju ljudi?

Kada znate cilj lakše je pronaći pravi put do njega. Sa osmjehom, a ne znojni i izmoreni, jer ste toliko puta pogrešno skrenuli.

Odgovori na ova pitanja omogućavaju da uspostavite sistem poslovanja koji je u skladu sa vašim senzibilitetom i olakšavaju vam donošenje mnogobrojnih odluka tokom dana. Pomažu vam da definirate na koji način će poslovi biti organizrani specifično za vaš tip specijalnosti. Predstavljaju jasno uputstvo vašim kolegama i suradnicima koja su ponašanja na vašoj klinici dobrodošla, a koja ne.

Šta dalje?

Pored jasne vizije razvoja vaše klinike, važno je postaviti i kristalno jasne uloge zaposlenih i granice. Zatim je važno uspostaviti procedure poslovanja koje vama kao vlasniku omogućavaju da laserski precizno uočite gdje škripi, te da se kao tim fokusirate na rješenje, a ne na krivca.

Sve ovo vam omogućava izgradnju sistema koji ne zavisi od vas, a u koji imate povjerenja. Sistem koji funkcionira i dok niste tu.

Kako da unaprijedite poslovanje svoje klinike koristeći resurse koje već posjedujete pomažem vam kroz proces poslovnih konzultacija.

Kada imate glavobolju imate 2 opcije - možete čekati da bol sam od sebe prođe ili možete odmah popiti lijek i značajno skratiti svoj bol.

Ukoliko želite suradnju dogovorite uvodne konzultacije na e-mail jelena.v.tasic@gmail.com

Autorica:
Jelena Tasić Plećaš
Leadership Consultant for Medical Business